Tiedote kiireettömän terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden väliaikaisesta supistamisesta ajalle 23.–26.5.2023

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä on käynnissä työtaistelutoimet, jotka kohdistuvat Kolmostien Terveyden toiminta-alueella kahteen ikäihmisten ympärivuorokautisen asumispalvelun yksikköön. Näihin yksiköihin on annettu lakkovaroitus tiistaista 23.5.2023 lähtien viiden päivän ajalle. Kolmostien Terveyden velvollisuus on turvata yksiköissä asuvien asiakkaiden hoito ja hoiva kaikissa olosuhteissa. Riittävän henkilöstöresurssin turvaamiseksi näissä asumispalveluyksiköissä on Pirkanmaan hyvinvointialueen kanssa sovittu Kolmostien Terveys Oy:n kiireettömien vastaanottopalveluiden määräaikaisesta supistamisesta.

Palveluiden väliaikainen supistaminen ajalla 23. –26.5.2023 vaikuttaa kiireettömien avokuntoutuksen, sairaanhoitajien ja terveydenhoitajien sekä suun terveydenhuollon vastaanottopalveluihin. Palveluiden supistaminen saattaa näkyä asiakkaille aikojen perumisena ja siirtämisenä toiseen ajankohtaan. Olemme henkilökohtaisesti yhteydessä niihin asiakkaisiin, joita asia koskettaa. Uusia aikoja ei pääsääntöisesti anneta 23.–26.5.2023 väliselle ajanjaksolle. Kiireellisen sairaanhoidon ja kiireellisen suun terveydenhuollon palvelut toimivat normaaliin tapaan. Pahoittelemme asiakkaillemme tilanteesta aiheutuvaa harmia ja vaivaa

Johanna Kujala Palvelupäällikkö, terv. ja hyvinvointipalvelut p. 044 786 5454

Toni Kulju
Johtava lääkäri