Sosiaali- ja hyvinvointipalvelut tukevat kuntalaisia eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa, kuten lasten syntymään ja kasvuun, koulunkäyntiin, vanhemmuuden tukemiseen ja toimeentuloon sekä vammaisten henkilöiden palveluihin ja kehitysvammahuollon erityispalveluihin liittyvissä kysymyksissä.

Eeva Muurinen
Avopalvelupäällikön sijainen
Puh. 044 786 5706

Anne Perälä
Hyvinvointikoordinaattori