Viranomaistoiminta

Parkanon kaupungin ja Kihniön kunnan sosiaalihuollon viranomaispalvelut tuottaa Parkanon kaupunki. Viranomaispalveluihin kuuluvat perhesosiaalityö, aikuissosiaalityö ja toimeentuloturva, vammaispalvelut sekä työllistämispalvelut.

Lastensuojelu

Lastensuojelussa turvaamme lapsen hyvinvointia sekä varmistamme lapsen erityisen suojelun lastensuojelulain perusteella. Autamme lapsia, nuoria ja perheitä erityisissä ongelmatilanteissa.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Kihniön sosiaalitoimisto
Kihniöntie 46

Puhelinaika ma-pe klo 9.00 – 9.30

Sosiaalityöntekijät

Puh. 044 786 5313, 044 786 5317 ja 044 786 5343

Sosiaaliohjaaja

Puh. 044 786 5314

Perheohjaaja

Puh. 044 786 5677

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Puh. 044 786 5751

Sosiaalityön päällikkö

Jenni Halava
Puh. 044 786 5321

Palvelupäällikkö

Puh. 044 786 5311

Lastenvalvonta

Isyyden selvittäminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden varmistaminen sekä lapsen elatusavun vahvistaminen ovat sosiaalihuollon palvelutehtäviä, joita hoitaa lastenvalvoja. Lisäksi lastenvalvoja järjestää tarvittaessa lapsen ja vanhemman väliset valvotuksi tai tuetuksi sovitut tapaamiset. Lastenvalvoja laatii tuomioistuimen pyynnöstä olosuhdeselvityksiä lapsen huoltoa, asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa riita-asiassa.

Käyntiosoitteet

Parkanon sosiaalitoimisto
Parkanontie 37

Kihniön sosiaalitoimisto
Kihniöntie 46

Sosiaalityöntekijä

Eija Mantila
Puh. 044 786 5317
Puhelinaika ma-pe klo 9.00 – 9.30

Sosiaalityön päällikkö

Jenni Halava
Puh. 044 786 5321

Palvelupäällikkö

Puh. 044 786 5311

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen yhteiskunnan tukimuoto taloudellisiin vaikeuksiin joutuneille henkilöille ja perheille. Se on tarkoitettu tilapäiseksi tai muita tuloja ja etuuksia täydentäväksi avuksi.

Toimeentulotuen suuruus määritetään käytettävissä olevien tulojen ja varojen ja toimeentulotukeen oikeuttavien menojen sekä perheen koon mukaan. Toimeentulotuki voi koostua perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Huolehdithan, että ensisijaiset etuudet esim. asumistuki, työttömyysturva ja opintotuki ovat haettuna.

Vuoden 2017 alusta lukien perustoimeentulotuki haetaan Kelasta.

Sosiaalityöntekijä
Puh. 044 786 5317
Puhelinaika ma - pe klo 9.00 – 9.30

Sosiaaliohjaaja
Puh. 044 786 5320 Parkano, puhelinaika ma - pe klo 9.00 - 9.30

Sosiaaliohjaaja
Puh. 044 786 5219
Kihniö, puhelinaika ma - pe klo 9.00 - 10.00

Sosiaalityön päällikkö
Jenni Halava
Puh. 044 786 5321

Palvelupäällikkö

Puh. 044 786 5311

Toimintaamme ohjaa:
Laki toimeentulotuesta 1412/1997
Opas toimeentulotukilain soveltajille (Julkaisu 2013:4) stm.fi/toimeentulotuki Toimeentulotuen soveltamisohje (Perusturvalautakunta 25.11.2015)

Työllisyyspalvelut ja kuntouttava työtoiminta

Parkanossa toimiva Työelämän palvelukeskus tuottaa kuntouttavaa työtoimintaa ja nuorten työpajatoimintaa. Sosiaalinen kuntoutus kuuluu osana kuntouttavaan työtoimintaan ja sen puitteissa järjestetään ryhmämuotoista toimintaa yhteistoiminta-alueen pitkäaikaistyöttömille. Työntekijät osallistuvat yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa aktivointisuunnitelmien laadintaan.

Käyntiosoite

Työelämän palvelukeskus Keskuskatu 1 (vanha paloasema)

Palveluohjaaja
Sanna Niemi
Puh. 044 786 5752
Kuntouttava työtoiminta

Työvalmentaja
Markku Rautaniemi
Puh. 044 786 5753
Kuntouttava työtoiminta

Työllisyyskoordinaattori
Hanna Kyösti
Puh. 044 786 5759
Nuorten työpaja

Sosiaalityöntekijä
Eija Mantila
Puh. 044 786 5317

Sosiaaliohjaaja
Anne Kivistö 044 786 5320

Perusturvajohtaja
Vuokko Kuusiluoma
Puh. 044 786 5301