Ikäihmisille suunnatuilla palveluilla tuetaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla.

Palvelupäällikkö
Riikka-Leena Suurnäkki
Puh. 044 786 5421