Omavalvonta

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta 741/2023 eli valvontalaki astui voimaan 1.1.2024. Valvontalaki säätää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnasta, sekä palveluntuottajan toimintaedellytyksistä, rekisteröinnistä ja omavalvonnasta.

Kolmostien Terveys Oy on Pihlajalinnan ja Pirkanmaan hyvinvointialueen yhteisyritys. Kolmostien Terveys Oy palveluiden tuottajana laatii vastuulleen kuuluvista tehtävistä ja palveluista omavalvontaohjelman. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten Kolmostien Terveys Oy järjestää ja toteuttaa omavalvontansa. Kolmostien Terveys Oy:n omavalvontaohjelma kattaa kaikki palveluntuottajan palvelualueet / palveluyksiköt.
Kolmostien Terveys Oy omavalvontaohjelma kattaa kaikki palventuottajan palvelualueet / palveluyksiköt.

Omavalvontaohjelma ja palvelualueiden / palveluyksikköjen omavalvontasuunnitelmat tarkistetaan ja päivitetään vuosittain sekä toimintaympäristön tai toiminnan muuttuessa.

Omavalvontaohjelma
Omavalvontaohjelma päivitetty 2.5.2024

Omavalvontasuunnitelmat
Suutarin Pihlaja omavalvontasuunnitelma

Väistön ryhmäkodit omavalvontasuunnitelma

Rauhalan palvelukeskus omavalvontasuunnitelma