Päivä- ja työtoiminta

Toimintakeskuksessa vammaiset henkilöt voivat tehdä omaan työkykyynsä sopeutettua työtä, valmentautua työhön tai pitää yllä säännöllistä päivärytmiä osallistumalla erilaiseen ohjattuun toimintaan. Päivätoiminnan tarkoituksena on vahvistaa asiakkaan omatoimisuutta arkielämän toiminnoissa sekä edistää sosiaalista vuorovaikutusta.

Toimintakeskuksen työntekijät ohjaavat myös avotyössä käyviä asiakkaita. Työ- ja päivätoimintaan osallistutaan 1–5 päivänä viikossa.

Toimintakeskus Pajulintu
Pahkalankatu 8

Ohjaajien puhelinnumerot

Puh. 044 786 5792
Puh. 044 786 5793
Puh. 044 786 5794

Palveluvastaava
Puh. 044 786 5327